onsdag 25 juni 2014

Nanopartiklar och metalloxider

Så ja, nu har EU-kommissionen fått det alibi man behövde för att i tysthet ändra på lagstiftningen gällande solskyddsprodukter, nanopartiklar och metalloxider. Det gäller att anpassa lagstiftningen efter storfinansens krav för att TTIP (Transatlantiska investerings- och partnerskapsavtalet) skall bli vattentätt.

Under gårdagen tapetserades svensk media med en ytterst lögnaktig TT-artikel i vilken det påstods att det nu finns bevis för att solskyddskrämer som kletas på barn ger dem skydd mot hudcancer längre fram i livet. Så är icke fallet, och om man som jag har tagit del av den artikel som beskriver studien, Modeling sunscreen mediated melanoma prevention in the laboratory opossum, som publicerats i tidskriften Pigment Cell & Melanoma, så skriver författarna att studien visar lovande resultat - vilket i sig är synnerligen anmärkningsvärt på grund av att det är en (extrem)kort studie - men inte mer.

Jag ifrågasätter givetvis hela studien, vilken utförts på tre grupper helt nyfödda opossum (en liten sydamerikansk pungråtta utan pung), vilka utsatts för 3 strålningsdoser (UVB) per vecka om 175 Joule per kvadratcentimeter* i 3 veckor (totalt 9 doser). Grupp 1 (174 st) utsattes för doserna helt utan kräm, grupp 2 (289 st) hade smorts in med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion utan solskyddsfaktor och grupp 3 (325 st) med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion solskyddsfaktor 15. Vid fyra månaders ålder rakades opossum-ungarna och i grupp 1 hade 14/174 (8%) ett antal s.k. nevi ("leverfläckar/födelsemärken"), i grupp 2 hade nevi utvecklats hos 16/289 (5,5%) och i grupp 3 hade 2/325 (0,6%) utvecklat nevi. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att människor har en "inbyggd" mekanism som reparerar skadade molekyler i DNA:t, medan opossum saknar densamma.

Med andra ord vare sig kan eller bör man dra några slutsatser av studien, särskilt med tanke på att de hud- och DNA-skador som orsakas av bl.a. metalloxider visar sig först efter en längre tid. Att blåsa upp studien i media som ett "bevis" för solskyddsprodukters effektivitet är att direkt orsaka människor skada. Om det görs på grund av monumental enfald eller ren illvillighet kan kvitta.

Förvånande är också att det "helt plötsligt" även dykt upp rapporter som tar upp att s.k. "solsprayer" innehåller nanopartiklar av titandioxid, vilka om de inhaleras kan orsaka lungskador. Detta har konstaterats för flera år sedan och man kan t.o.m. läsa några föråldrade, tveksamma rader om det på Läkemedelsverkets hemsida:
Djurstudier med livslång exponering av djuren har aktualiserat frågan om det finns risk för att titandioxid, speciellt i form av mycket små så kallade nanopartiklar, kan ge cancer. I studierna har tumörer uppstått när djuren fick andas in titandioxid.
Läkemedelsverket har tagit del av en kortfattad rapport från The International Agency for Research on Cancer (IARC) som är del av WHO, där titandioxid klassas som en potentiell carcinogen för människor.       
Eventuella hälsorisker med nanopartiklar, däribland titandioxid, i kosmetika utreds för närvarande av en vetenskaplig kommitté på EU-nivå. Kommittén förväntas komma med ett yttrande senare i år. Vad gäller läkemedel för utvärtes bruk inväntar Läkemedelsverket kommitténs yttrande innan en förnyad bedömning görs.           
Källa: Läkemedelsverket: Titandioxid och risk för cancer 

"Senare i år" betyder enligt Läkemedelsverket någon gång under 2007 . . . Sidan uppdaterades 2007-09-20.

Så, då kan ju jag komplettera Läkemedelsverkets bristande vakenhet med ett citat ur studien Nanoparticles – known and unknown health risks:
It has been shown that nanomaterials can enter the human body through several ports. Accidental or involuntary contact during production or use is most likely to happen via the lungs from where a rapid translocation through the blood stream is possible to other vital organs. On the cellular level an ability to act as a gene vector has been demonstrated for nanoparticles.
Källa: Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks

Vi fortsätter med det eminenta Läkemedelsverkets amatörmässiga "fakta":
Zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter är inte tillåtet inom EU, men används i produkter avsedda för andra marknader. En regeländring att tillåta zinkoxid som UV-filter är föreslagen men ännu inte genomförd.
Det är inte förbjudet att använda zinkoxid i kosmetiska produkter, men det är däremot ännu inte tillåtet att använda med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter enligt EU:s regelverk för kosmetiska produkter.
EU:s vetenskapliga kommitté SCCS har gjort utlåtanden om säkerheten för alla partikelstorlekar av zinkoxid använt som UV-filter (se länkar till höger).  De konstaterar att zinkoxid i nanoform eller icke-nanoform är säkert att använda i halt upp till 25% förutsatt att produkten inte riskerar att inhaleras. En regeländring är föreslagen enligt SCCS uttalande.
Regeländringen är dock inte genomförd, och kommer förmodligen inte att träda i kraft förrän i årsskiftet 2014/2015. Man får alltså inte använda zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter.
Källa: Läkemedelsverket: Särskilda innehållsämnen, zinkoxid  
Nej, man får inte använda zinkoxid som UV-filter, men det går utmärkt att tillsätta den cancerogena nanopartikelsmörjan i andra produkter.

Läkemedelsverket igen:

Vilka typer av nanomaterial finns det i kosmetiska produkter?

Det är huvudsakligen nanomaterial av metalloxider (titandioxid och zinkoxid) som förekommer i kosmetiska produkter.
Det finns ett flertal andra typer av nanomaterial som skulle kunna komma att användas i kosmetiska produkter (exempelvis metallpartiklar, kolnanostrukturer). 
Källa: Läkemedelsverket: Nanomaterial
Läkemedelsverket glömde f.ö. att tala om att även aluminiumoxid kan ingå i kosmetiska produkter, inkluderat solskyddsprodukter.

Vi irrar vidare i Läkemedelsverkets korridorer:
Förra året stoppade Läkemedelsverket 23 solkrämer som innehöll zinkoxid. Flera av dem marknadsfördes som solskydd för barn. Förbudet beror på att zinkoxid inte är godkänt som uv-filter inom EU, och att forskarna än så länge inte vet om små zinkoxidpartiklar tränger in i huden. Det kan finnas en risk att små partiklar i värsta fall kan klumpa ihop sig blodet och orsaka blodpropp.
Källa: Testfakta, juni 2010: Stora brister i solskyddskrämer
Jag vet inte om metalloxider eller nanopartiklar kan orsaka blodpropp, men det jag vet är att vi i dessa sammanhang bl.a. talar om cancerogena ämnen, fertilitetsproblem, neurologiska skador och förändringar i DNA.
Between 1% and 10% of some sunscreen ingredients are absorbed into the body through the skin.The absorption of the sunscreen ingredients into the skin does not occur instantaneously, but the sunscreen concentration in the deeper levels of the skin increases over time. For this reason the amount of time between the topical application of sunscreen and the end of the illumination period is an important parameter in experimental studies. Illumination of those sunscreen chromophores which have penetrated the stratum corneum amplifies the generation of ROS. 
          Wikpedia: Sunscreen ingredients penetrate the skin

 Och slutligen några rader om aluminiumoxid:
Being fairly chemically inert and white, aluminium oxide is a favored filler for plastics. Aluminium oxide is a common ingredient in sunscreen and is sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish.  
Källa: Wikipedia, Aluminium oxide
 Och i länksamlingen nedan återfinner du som vanligt material av olika innehåll och svårighetsgrad.

* I en studie som utförts vid en förskola i Stockholm anges att gränsen för att undvika cellskador hos barn i förskoleåldern går vid 200 Joule per kvadratmeter.

Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks Open access
Läkemedelsverket: Nanomaterial
Wikipedia: Aluminium oxide
Livsmedelsverket: EU-kommissionens förordning (115/2010) om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten PDF

torsdag 12 juni 2014

Bankomatkonster

TESTBALLONGER?

Bankomater nere vid lunchtid igen. Minsann, och inte bara i Sverige, utan även i Norge. Igen.

Sedan år 2010 finns ett företag i Sverige som heter Bankomat AB, och som ägs gemensamt av Swedbank, Handelsbanken, Nordea*, Danske Bank, SEB och Sparbankerna. Ungefär som att tryckerier, nyhetsbyråer (TT) och distributionscentraler ägs gemensamt av pressen. Inget konstigt med det, vi svenskar är ju vana vid monopol, karteller och diverse andra ekonomisk- finansiella akrobatkonster så få torde ha reagerat över bankernas bankomatmonopol.

Bankomat AB har valt IT-distributören Evry, ett bolag som "föddes" i sin nuvarande form år 2010 via en sammanslagning av två norska och ett svenskt IT-bolag. Evry ASA är moderbolag och största ägare är Posten Norge och Telenor. Koncernstrukturen kan ses på Alla Bolag/Evry ASA. Evry opererar såväl i Norden som internationellt (Indien, USA, UK, Ukraina etc.).

I sammanhang som dessa talar man ofta om systemens "sårbarhet", men efter Cypern-rånet bör man nog tänka på sin egen sårbarhet i första hand, och inte systemens. Tänk på med vilken lätthet de under obegränsad tid kan utestänga dig helt från att komma åt dina pengar för det mest basala, som att betala hyra, el och handla mat.


SvD: Bankomater utslagna
DI: Nytt stopp i bankomater
Nordlys: Nettbanker og minibanker er nede
Downdetector.UK: Problems nationwide (7/6)
VG: Minibanker over hele landet var ute av funksjon (2/6)
AB: Landets bankomater ur funktion (28/5)
SvD: Över 2 000 bankomater slutade fungera
Herald Scotland: RBS bank app problems on pay day (24/5)
DB.no: Död nett - og minibank for over en million kunder
Dagens Näringsliv: Minibankene i drift igjen
Aftenbladet: Halvparten av alle minibanker er ustabile
Reuters: First phase of cost reduction program to be carried out
DR: Bankomater och TV-stationer slogs ut i Sydkorea, vid lunchtid

Adderat: EU, CFR och Putin

* Nordea ingår i BIS, något som vårdslöst och nonchalant kallas "centralbankernas centralbank". Det är fullt möjligt att Nordea utgör någon obskyr form av "centralbank".

onsdag 11 juni 2014

FAS 3, Brasilien och flödande cash

Jag läste för ett tag sedan att f.d. arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) uttalat att han, nu så här i efterhand, ansåg att Eva Uddén Sonnegårds* förnedrande och sjuka skapelse FAS 3 var rena smörjan. Och visst var det så, det var det många som fattade redan innan det drog i gång, men herr Littorin hade inget val än att sjösätta den hjärndöda skiten, då den s.k. "politiken" fungerar så.

I dag kan vi läsa att riksmeteorologen och tillika finansministern Anders Borg i en SVT-dokumentär som sänds i kväll, uttalat sig på ett likartat sätt om FAS 3. Dock, i egenskap av en av  upphovsmännen till de Nya Moderaternas neoliberala agenda vet - i motsats till Littorin - Anders Borg varför regeringen driver på om mångmiljardprojekt som massinvandring, meningslösa arbetslöshetsprojekt, avregleringar och privatiseringar av t.ex. vård, utbildning och omsorg, asylboenden etc. etc. - alla är de verksamheter som erhåller biljoner av skattebetalarnas pengar.

Så här säger Borg, finansernas häxmästare, i dokumentären:
När finansminister Anders Borg får frågan om vad han tycker om Fas 3, den så kallade sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin, skräder han inte orden:

– Man måste göra det, man måste lägga pengar på det och det är bättre än att inte göra någonting, men man ska inte ha någon överdriven föreställning om att det fungerar speciellt bra, säger han till SVT.
          Aftonbladet: Anders Borg sänker FAS 3

Ja, om den neoliberala agendan skall hålla så måste "man" lägga pengar på meningslösa, kränkande och hjärndöda projekt som FAS 3. Alldeles riktigt, herr Borg.

Det rinner fullkomligt osannolika belopp från såväl de svenska som EU-28:s stats- och kommunkassor till multinationella, privata koncerner; biljoner som i princip helt opåverkade bara passerar förbi Skatteverkets kontor, och vinkar bye-bye till tjänstemännen. Intrikata ägarförhållanden, stiftelser och virtuella huvudkontor gör att mångbiljonbelopp drar till skatteparadis som t.ex. Schweiz, Liechtenstein och Gibraltar.

Inte nog med det - fenomenet med de flödande stålarna är globalt. Fenomenet började ungefär samtidigt, och det kommer att sluta ungefär samtidigt. Vad syftet är? Att tömma länderna på stålar såklart, vad annars? Vad tror du bedrägeriet med "klimatförändringen" handlar om? Tror du att koldioxidskatter, pålagor och klimatavgifter handlar om att rädda klimat och miljö så har du inte fattat någonting.

Titta på vad som händer i de länder som intervenerats av det inflammerade FN:s privata organ IMF och Världsbanken. De verksamheter som går att privatisera privatiseras och de som rimligen inte borde gå att privatisera privatiseras också, som regnvattenpölar och badstränder. Titta noga på vad som kommer att hända i det ännu så länge resursrika Ukraina. Det kommer inte att ta lång tid innan Ukraina spelar i samma liga som t.ex. Grekland, Spanien och Portugal. Storbritannien är snart där också, och Sverige. Barnfattigdomen ökar med rekordfart och t.o.m. ungarna i Storbritannen har börjat bli undernärda.

Som ett högst aktuellt exempel på ett land som snart är framme vid målsnöret när det gäller total utarmning och folkutrotning kan vi ta Brasilien, vilket jag skrev om i inlägget - Hyckleri, Expressen.
Varför bygga en svettigt dyr arena på en ö i regnskogsbältet, som kommer att börja förfalla dagen efter VM är avslutat? Ja, anledningen är att pengarna för bygget går rätt in i de multinationella koncernernas intrikata strukturer för att sedan landa i paradisen.

Varför lägga miljarder på arenor när skolan och hälsovården fungerar så dåligt? Varför byggs inte vägar, järnvägar och flygplatser ut som tidigare presidenten Luiz Inácio Lula da Silva lovade? Och vart tar alla pengar vägen som regeringen säger sig investera i just infrastruktur?
            DN: Landslaget i bättre form än den korrupta ekonomin


Well, svaret på frågorna om varför är som ovan: för att tömma landet på stålar. Alla länder skall tömmas på stålar, and that's a fact. Om detta råder även politisk koncensus.

SvD:  Borg: Nya tag mot skatteflykten
UNT: Stora välfärdsbolag undviker skatt
DN: S vill skärpa krav på välfärdsbolag

ETC: Sveriges bidragskung har blivit miljonär på Fas 3
SVT: Borg sågar egna jobbåtgärderna
AB: Anders Borg sänker FAS 3
AB: Littorin: Ingen gillar väl FAS 3?
SVT: FAS 3 - en miljardindustri
Fria Tider: Bidragskung tjänade 14,7 miljoner på FAS 3
Alliansfritt: FAS 3 har gjort honom till mångmiljonär
SR: TEMA: FAS 3
SVT: Jobbfabriken försvarar miljonvinst
Arbetet: Jobbfabriken nära döden
Webbsida: Jobbfabriken
SVT: Sverige - det nya skatteparadiset

DN: Här bor förlorarna i spelet om miljarderna
DN: Landslaget i bättre form än den korrupta ekonomin

Observera att fliken Du betalar är uppdaterad

* Uddén Sonnegård är även skapare av den nya a-kassan. Återfinns numera inom OECD i Paris.
Wikipedia: Uddén Sonnegård

P.s. Ta dig en funderare på varför SIDA slösar pengar på att bygga "kulturhus" och stora, dyra busstationer i Afrikas öken där inga vägar, hus eller människor finns. D.s.

lördag 31 maj 2014

Slum, derivat & kungligt förräderi

BRIST PÅ SLUM

Jag läste på SR att några logiskt tänkande och förnuftiga KTH-forskare anser att kostnaderna för renovering av miljonprogrammet bör ses över då det finns en massa sköna slantar att spara. De vänder sig emot att byggbolagen och fastighetsägarna resonerar blint enligt principen "riv ut skiten", trots att stora delar av interiören är fullt funktionsduglig och absolut helt felfri. Dock lär det inte bli någon diskussion eller ändring på det planerade och huvudlösa slöseriet då det inflammerade organet FN "deltar" med sitt vettlösa program Agenda 21. Ytterligare en faktor som torde vara starkt bidragande till de hysteriska kostnaderna är den enligt lag beordrade, och omfattande, saneringen av Monsantos helvetesprodukt PCB som kletades fast överallt i miljonprogrammet.

1962: Monsanto's European expansion continued, with Brussels becoming the permanent overseas headquarters.
1965: The evidence of widespread contamination from PCBs and related chemicals has been accumulating and internal Monsanto papers show that Monsanto knew about the PCB dangers from early on.
1968: With experts at Monsanto in no doubt that Monsanto's PCBs were responsible for contamination, Monsanto set up a committee to assess its options. In a paper distributed to only 12 people but which surfaced at the trial in 2002, Monsanto admitted "that the evidence proving the persistence of these compounds and their universal presence as residues in the environment is beyond question ... the public and legal pressures to eliminate them to prevent global contamination are inevitable". Monsanto papers seen by The Guardian newspaper reveal near panic. "The subject is snowballing. Where do we go from here? The alternatives: go out of business; sell the hell out of them as long as we can and do nothing else; try to stay in business; have alternative products", wrote the recipient of one paper.

Utdrag ur bevisföremål 422: Monsantos PCB Pollution Abatement Plan, 1969:
Monsanto wrote a confidential PCB Pollution Abatement Plan which admitted that "the problem involves the entire United States, Canada and sections of Europe, especially the UK and Sweden".

Sanering anbefalld i det särskilt nedskitade Sverige alltså, men inga hyresgäster får bo i lägenheterna under tiden PCB-saneringen utförs, utan de måste evakueras. Frågan är vart fan alla dessa människor skall ta vägen, eftersom det inte finns några lediga bostäder att evakuera dem till? Eller fel av mig - det finns inga lediga utrymmen att evakuera människor till, ty varje upptänklig yta på äldreboenden campingplatser, äldreboenden, vandrarhem, skolor, slott, herrgårdar och av kommuner inköpta villor är bebodd av ej inviterade, bidragsmottagande individer från fjärran länder. Och fler är på väg, ty det har samtliga av våra socialistiska riksdags- och regeringspartier på hedersord försäkrat oss.

Well, det största problemet är och blir ändock detsamma som i övriga Europa; när slumområdena renoverats har inte de med låga inkomster råd att bo kvar, utan de har tvingats ännu längre ut i samhällets marginaler till rejäl slum, rivningsområden och plåtskjul. Men vart fan skall fattiga svenskar ta vägen? På sextiotalet rev ju betongsocialisterna allt som i dag kunde ha varit lämpligt  nedgångna slumområden med kontinental touch. Inga kåkstäder, rivningsområden eller plåtskjul för de fattigaste fattiga alltså.

Jag utgår helt kallt ifrån att Monsanto ersatt Sverige för att deras dödliga och cancerogena PCB  fortfarande förgiftar folk, fä och miljö - allt annat vore otänkbart. Men jag utgår tyvärr lika kallt ifrån att Sverige inte har en enda krona kvar till sanering av skiten.

KTH: Miljonprogrammets stora miljöutmaning
SR: Miljarder att spara på billigare renovering
SR: Bostadsbolag ber regeringen om hjälp
SR: Renovering av de så kallade miljonprogrammen
SR: text och grafik: Därför blir miljonprogramshusen så dyra att renovera
Ekobyggportalen: PCB
Miljökonsultgruppen i Stockholm: Allt om PCB
Svenska Fogbranschens Riksförbund: Sanering av PCB-haltiga fogar
Fastighetsvärlden: Miljonprogrammet läcker PCB
Adderat: Kontaminerat käk i PCB-kåk
SvD: Tusentals i kö till äldreboende
Fria Tider: S-politiker: invandringens kostnader en tickande bomb


RISKABLA NOLLOR OCH SKULDSÄTTNINGEN

Som du säkert noterat har de finansiella häxmästarna växlat upp när det gäller att uttrycka oro över hushållens höga skuldsättning. Det är nästan lite sött att dessa grånande herrar ömmar så för landets medborgare...Okej, nu är det inte riktigt vad det är frågan om, att ömma för medborgarna alltså, utan det är som vanligt frågan om att Inte Tala Tydligt.

Något lite tydligare blir det kanske om man tar en titt utanför Sveriges mörkläggningsgardiner. Enligt den högst obskyra inrättningen Bank For International Settlements (BIS) så har det sammanlagda nominella värdet av derivatkontrakt uppnått den icke facila summan av sjuhundratio biljoner U$D = 710 000 000 000 000 = 710¹². Enligt Swedbanks valutaomräknare blir det
4 740 528 000 000 000 000 SEK, med en växelkurs på 6,6768. Andra experter på området uppskattar däremot totalsumman till omkring en kvadriljon U$D = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 U$D.

Dagsläget gör gällande att den globala derivatbubblan i dag är 20% mer uppblåst än strax innan det small år 2008, och man kan utgå ifrån att nästa smäll kommer att få den konstruerade kraschen år 2008 att te sig som ett teparty. Frågan är var det kommer att smälla först? Härom dagen spekulerade vi om i vilket land det kommer att smälla först och ett land som snabbt kom upp var Tyskland. Inte alldeles omöjligt skulle jag vilja påstå, i och med att Deutsche Banks  derivat uppgår till hiskeliga sjuttiofem biljoner U$D = 75 000 000 000 000 = 75¹².

En sak kan jag fortfarande lova: You ain´t seen nothing yet.

Affärsvärlden: Regeringen: tydliga risker i det finansiella systemet
BIS: OTC derivatives market activity in the second half of 2013
NYT: Derivatives Markets Growing Again, With Few New Protections
ZeroHedge: The Elephant In The Room: Deutsche Bank's $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times Greater Than German GDP
SvD: Christine Lagarde sågar finanssektorns agerande
The Guardian: Inclusive Capitalism Initiative is Trojan Horse to quell coming global revolt
Hemsida: Inclusive Capitalism, City of London & E.L. Rotschild
SvD: Vi fortsätter att se över skuldsättningen
DN: Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken
SvD: Ingves pläderar för amorteringskrav
Adderat: Fattigt och rörigt Europa

KUNGLIG MEDALJ

Du har väl noterat att bankhaveristen, WTO:aren och Bilderbergaren m.m. Peter D. Sutherland, världsinflammationen FN:s särskilde överbefälhavare för migration, gavs särskild audiens och förlänades Nordstjärneorden av den svenska Disney-Familjens överhuvud, Carl XVI Gustaf?


Bildkälla: Kungahuset

Synnerligen makabert att belöna en av dem som agerar hårt för Europas förstörelse. Not my cup of tea.

Kungahuset: Kungen gav företräde för Peter Sutherland, FN:s särskilda sändebud för migration och utveckling


torsdag 15 maj 2014

Husbys nyttiga idioter?

Okej, då var det dags för Husby-upploppet igen då, eller "nästan-upploppet" - beroende på vad man jämför med. Det jag helt ogenerat kallar för "prov- eller nästan-upploppet" tilldrog sig medias uppmärksamhet världen över; trots förödelsens ringa storlek var rapporterna nästan i klass med rapporteringen om upploppen i Tottenham 2011. Men, det var manistreammedias jobb, via Reuters, att sprida bevisen globalt så att det nu står klart att även Sverige berikas med upplopp. Orsaken tvistar man självfallet om; vänstersociologerna hävdar att det handlar om klassklyftor, andra hävdar ras, somliga att det är avsaknaden av fritidsgårdar.

Well well, syftet är uppnått. Med mainstreammedias hjälp har nyheten spridit sig vidare i världen och fungerar som ett globalt visuellt kvitto på att vår neoliberala regering har lyckats väl med att skärpa inkomstklyftorna, skapa och befästa vi och dom-mentaliteten samt starta och underblåsa socialistiska protester och upplopp. De ickeoppositionella socialistpartierna får sitt kvitto på att orättvisorna, fattigdomen och utanförskapet har ökat i Sverige och därigenom får Socialistinternationalen sitt. 
[...] 
Vi kräver social rättvisa, de svarar med batonger och hundar. De säger ”Gå hem”. Det här ÄR vårt hem. Och vi försvarar det. Så länge våra gator fylls av adrenalinfyllda poliser med laddade vapen, går vi ingenstans. Vi står upp för vår ort.
- De sa till oss: varför går ni inte bara hem?

- Det här är vårt hem, gawat*.
          Adderat: Kravaller, morsknullare & hallickar

Själv hävdar jag att det handlar om något helt annat än de vridna förklaringsmodeller som basuneras ut över nationen i varje upptänkligt sammanhang där invandrare eller vänsterextremister ingår. Det är som jag brukar säga: högst ointelligenta men extremt manipulativa och baksluga globalister dikterar universella villkor utifrån egennytta, och de nyttiga idioterna - inkluderat media - rusar huvudstupa in i händelserna utan att fatta någonting.

Vi tar en titt på några klassiska upplopp, och ser vad som förenar dem:

To the sound of broken glass, Gilligan ran to the apartment building holding his badge and gun. He first yelled, "I'm a police lieutenant. Come out and drop it." He then fired the warning shot as he saw Powell raising the knife. With his gun, Gilligan blocked Powell's second attack deflecting the knife to his arm. The apparent attack led Gilligan to fire a third round that killed the young Powell.
- Go home, go home!
- We are home, Baby.
Wikipedia: Harlem Riot in 1964
The immediate cause of the riots was anger at the unexplained death in custody of a local man of Moroccan origin, Fayçal Chaaban.
Wikipedia: Upplopp i Bryssel 2006
On July 9, many youths started a protest in Firminy near Saint-Étienne, after the death of a young Algerian man, Mohamed Benmouna, in police custody.
Wikipedia: Upplopp i Frankrike 2009          
On Thursday 4 August 2011, a police officer shot and killed 29-year-old Mark Duggan during a traffic stop on the Ferry Lane bridge next to Tottenham Hale station.
Wikipedia: Upplopp i England 2011
The riots were reportedly a response to the shooting and killing by police of an elderly man, allegedly a Portuguese expatriate.
Wikipedia: Upplopp i Husby 2013

Vi tar en titt på en av dem som frihetsberövades efter upploppet i Harlem 1964, Arthur Harris:


arthur harris pic.tiff
Arthur Harris

South Jamaica CORE member Arthur Harris*. He was one of the original group of Queens CORE members to secede and form South Jamaica CORE. Harris was also one of the six CORE members arrested at the start of the Harlem riots in 1964.
Harris, a Queens College student, was later set up by the FBI’s Counterintelligence Program (COINTELPRO) in one of the best known cases of COINTELPRO outside of the Black Panthers. His co-defendant was Herman Ferguson, the education chairman under Stanley Hamilton.
Ferguson, 46 years old, and Harris, 22, were convicted and sentenced to 3 1/2 – 7 years. Out on bail, both escaped to Guyana. Ferguson continued as an educator in Guyana and also became a lieutenant colonel in the Guyana Defense Force. Harris left Guyana at some point and was believed to be living in Europe.
Ferguson returned to the United States in 1989 to answer the charges, a move that was instigated by long time supporter Sonny Carson of Brooklyn CORE. The resulting trial uncovered documents from the FBI proving that he had been a victim of COINTELPRO in regards to his conviction. He still wound up serving time was not released until 1996 when Judge Bruce Wright intervened. 
            CORE NYC: South Jamaica Core sid.1; sid. 2

Vi tar en titt på vart Arthur Harrison tog vägen:

Kort utdrag:
HARRIS' APPLICATION FOR POLITICAL ASYLUM IN SWEDEN WAS BASED ON HIS ALLEGATIONS THAT CRIME FOR WHICH HE CONVICTED IN U. S. WAS A " TRUMPED UP CHARGE", MOTIVATED BY " POLITICAL AND RACIAL PREJUDICE", THAT CONVICTION WAS BASED ON " WEAK EVIDENCE" IN- CLUDING USE OF POLICE UNDERCOVER AGENT DURING " LONG HOT SUMMER IN U. S.", ETC., ETC.
            Wikileaks, Kissinger Cables: 1973-03-16, SWEDISH IMMIGRATION BOARD GRANTS HARRIS RESIDENCE             
            STATUS


Ser man på, "upploppsmakaren" Arthur Harris fick arbets- och uppehållstillstånd i Sverige, trots att han avvikit från landet under borgenstiden . . . Hmm, HUR kunde det gå till?

Enkelt, men uppenbarligen svårt att fatta.


DN: Husby - ett år efter kravallerna
Aftonbladet: De får skulden för upploppen i Husby
Avpixlat: Uppdrag Granskning granskar Husby-upploppen
SvD: Våldsamt upplopp skakade London
Wikipedia: Congress of Racial Equality (CORE)
Webbsida: CORE NYC
Wikipedia: COINTELPRO
Wikpedia: COINTELPRO targets
Peter Louis Goldman: The Death and Life of Malcolm X

* Under upploppet i Harlem år 1928 sägs en afroamerikansk man vid namn "Arthur Harris" ha knivskurit en polis till döds.