fredag 23 januari 2015

Kulturmarxisterna slår till - igen

I går aviserade Socialdepartementet att Ullenhags utredning (SOU:2014:91) om ändrad ålder för könsbyte var färdigställd. Jag hade väntat mig att det skulle gå ganska fort eftersom ett antal av de övriga EU-länderna ändrat sin lagstiftning för flera år sedan (se artiklar nedan). Jag har läst eländet, och kan bara konstatera att utredningen formligen ångar av inflammerad kulturmarxism lång väg.
 
Nä, glöm det, jag har inga problem med att vuxna människor byter kön, naturen kan, som vi alla vet, naturligtvis skjuta snett ibland, och att människor t.ex. hamnar mellan stolarna vad gäller könsidentitet är inget nytt fenomen. Själv lärde jag känna en av de första könsbytespersonerna i Sverige, Clary, som tyvärr inte lever längre. Hon gjorde könsbytet redan i slutet av 1950-talet och då var inte kunskaperna om dylikt särskilt djupa, så Clary låg ofta inlagd på medicinklinik då bl.a. njurar och lever inte fungerade som de skulle. Kroppen hade tagit mycket stryk och Clary blev bara 60 år, men hon fick i alla fall sluta som en hel människa.
 
Så, könsbyten har jag alltså inga problem med, men jag har stora problem med att man nu går så långt att man anser att små barn skall kunna avgöra huruvida de är flickor eller pojkar. En femåring skall alltså kunna begära ändring av det juridiska könet hos skattemyndigheten, och en femtonåring skall kunna ansöka om kirurgisk könskorrigering - vilket är en sänkning av åldersgränsen med tre år.
 
För några år sedan föreslog trafikforskare att den svenska körkortsåldern skulle höjas till 25 år, då man konstaterat att en mängd livsavgörande funktioner i hjärnan inte är färdigutvecklade hos män förrän vid 25-26 års ålder och hos kvinnor vid 22-23 års ålder. Ett kort utdrag ur rapporten nedan:
 
I prefrontala cortex finns funktioner såsom förmågan att reflektera över konsekvenser av ett val eller ett beteende, samordning av minnen och erfarenheter, kontroll över ohämmade känslor och impulser, värdering av risker, prioritering mellan kortsiktiga och långsiktiga mål, hänsynstagande och att integrera komplicerad information. Dessa funktioner är avgörande för att man ska kunna göra förnuftiga val i olika situationer i livet.    
Nollvision för tonåringar i trafiken, utopi eller möjlighet
 
Dessa hos barn och unga ej utvecklade funktioner anses alltså inte nödvändiga när det gäller ett så livsförändrande beslut som ett könsbyte. Alright, då vet vi det. 
 
Vi som inte kvalar in i kategorin "politiskt styrda dumhuvuden" fattar att förslaget till drastiskt sänkt åldersgräns för könsbyte är grundat på inhuman, fullständigt vrickad ideologi. Men värst är ändock att man vill avstå från föreskrifter: 
Särskilda föreskrifter om vad som krävs för tillstånd till de aktuella ingreppen bör inte framgå av lagstiftningen. Detta beror på att vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet förändras med tiden och med utvecklingen inom ramen för de medicinska vetenskaperna.
          SOU:2014:91 
 
Med andra ord kommer det att vara fritt fram att meka med individers könstillhörighet i princip hur som helst, eftersom det aldrig råder koncensus om något i forskarvärlden. Så är det, det vet jag eftersom jag hör dit. Med andra ord kommer några att luta sig mot forskning som stödjer könsbyte hos t.ex. fyraåringar, medan andra kommer att luta sig mot forskning som motsätter sig detsamma. Vilka som "vinner" är inte särskilt svårt att räkna ut, då förespråkarna sitter med pejorativa ess som t.ex. "transfobi" i näven redan på förhand. Skulle det inte räcka med fobi-korten så går det alltid att dra till med "mänskliga rättigheter" och/eller "FN:s barnkonvention".  

Well, det lär bli som vanligt när de okunniga amöborna till riksdagsledamöter skall fatta beslut om detta. Höger- eller vänstersocialister spelar ingen roll; när det gäller människor körs vetenskapen över, men när det gäller teknologi höjs vetenskapen till skyarna. Logik? Oh yes, i en av kulturmarxism svårt anfrätt politikerhjärna är det logiskt.
 
Inte är det konstigt att Ryssland begränsat främmande infiltration i politik och näringsliv. Jag önskar att fler länder, inkluderat Sverige, gör detsamma innan vi alla går under.
 
 
Wikipedia:Günter Dörner  

Trygg Trafikk i Norge och NTF i Sverige: Nollvision för tonåringar i trafiken, utopi eller möjlighet

Webbsida: TGEU
 

 


 

onsdag 21 januari 2015

2015: Koldioxid är universums centrum!

Åtminstone om vi skall tro på vår italiensk-argentinske reservjesus, påve Francis, heliga ord. . .

Strax efter jul läste jag i The Guardian att påven är så förskräckt över "klimatförändringarna" att han skall knåpa ihop en encyklika av det mer signifikanta slaget, d.v.s. fullproppad med miljödoktriner enligt koldioxidkungarna och mångmiljardärerna Strong och Gores evangelium.

Påve Francis höll en presskonferens bara ett stenkast från hans arbetsgivares residens - på tiotusen meters höjd i ett flygplan. Under presskonferensen visade han prov på att han fattat galoppen* och uttalade att han är övertygad om att det mesta av den globala uppvärmningen orsakas av människan.

Gud hjälpe oss alla! När Vatikanen klafsat in på det vetenskapliga området och dammat påvebullan i bordet vet vi hur det brukat sluta. De som trotsat de politisk-religiösa dogmerna om att jorden var universums centrum, och presenterat äkta vetenskap, har straffats med hängning, strypning och bränning. Ja, okej, som en av ytterst få fick Galileo "bara" livstids husarrest och hans böcker bannades, men för andra, som Giordano Bruno, gick det betydligt sämre - han brändes på bål.

Det är märkligt att påve Francis, som har en så prominent och allvetande arbetsgivare, inte synes ha  samtalat om vare sig den obefintliga uppvärmningen* eller koldioxidnivåerna med denne. Hade han gjort det så hade han fått veta att dagens nivåer ligger på ca 400 ppm - vilket är katastrofalt lågt. Idealet för levande varelser, d.v.s. växter, människor, djur, ligger på ca 1 200 ppm. I 300 miljoner år har medelvärdet legat på omkring 1 200 ppm, och dagens  koldioxidvärden är de lägsta någonsin i världens historia. Vid 150 ppm dör allt levande, enär inget syre produceras. Allt liv på jorden behöver koldioxid.

När du hör talas om missväxt, matbrist och svältande, döende barn så vet du att det beror på ren undernäring av växtligheten, och det, mina vänner, är däremot "man-made". Orsakat av de människoliknande varelser som utgör den s.k. "globala eliten".

- Deal with that, påven!


* Jag antar att du minns att världen uppvisade stor förvåning när argentinaren Jorge Mario Bergoglio valdes till påve. Teorierna har varit och är många men än har jag inte sett någon som träffat rätt. Att han är jesuit och italienare har mindre med saken att göra än att han i egenskap av högste general för jesuiterna kollaborerade med Argentinas diktator Videla. Med andra ord är påven någons gisslan.
Här kan du läsa om vad Francis jobbade med innan han tog värvning i en av världens största arméer...

* Du har noterat att sedan den "globala uppvärmningen" visade sig vara ren och skär bluff, icke existerande, så har man fasat in begreppet "klimatförändring" istället.

Webbsida: Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, CO2 Science magazine 
Washington Post: Pope: Global Warming 'Mostly' Man-Made, Seeks 'Courageous' Decisions at Climate Talks in Paris
Star Tribune: Pope: Global warming 'mostly' man-made, seeks 'courageous' decisions at climate talks in Paris
The Guardian: Pope Francis’s edict on climate change will anger deniers and US churches
BBC: Largest trial of 'Dirty War' crimes starts in Argentina
BBC: Argentina finds 1,500 secret military junta files


torsdag 15 januari 2015

Global ledaropportunism

När den här bilden publicerades i Aftonbladet så skrattade jag och avfärdade den med att det var det löjligaste poserande jag sett på bra länge och att det var symptomatiskt att man placerat kejsarparet - Hollande och Merkel - i mitten. Kreaturen på bilden nedan bryr sig nämligen inte ett skit om det  säger sig värna mest om: mänskligheten, demokratin och yttrandefriheten. Varför skulle de då ens lyfta ett ögonbryn över påståendet att redaktionen på en satirtidning mejas ned med kalasjnikovs. 
 
Sanningen är att de inte gör det heller. Lyfter ett ögonbryn alltså. Nej, här var det frågan om att snabbt rigga upp en potemkinfasad som visar hur världens stora ledare förenats för att anföra en här av en miljon parisare i anfallet mot den globala terrorismen och försvaret av den s.k. "yttrandefriheten". Det är bara stridselefanterna som fattas på bilden. 

 
Bildkälla: Aftonbladet
 
Kejsarparet Hollande-Merkel i mitten och flankerna rangordnade efter betydelse.

Som väntat tog det inte särskilt lång tid förrän en bild tagen av någon "Judas" visar att det inte bara är stridselefanterna som fattas, utan hela hären . . .


Bildkälla: Independent
Kreatursbesättningen uppställd för skolfoto.


Enligt min uppfattning finns så här långt två möjliga orsaker till de påstådda händelserna, och det ena är att det inträffade utgör en påtryckning på Hollande och Frankrike (se: Geopolitisk terroraktion) eller så är det hela till 100% riggat av de politiska kreaturen själva i syfte att utan större kontroverser kunna införa ännu mer övervakning och kontroll av medborgare. Vi kan naturligtvis vänta oss en rejäl uppgradering av de (godtyckliga) tvångslagar* som successivt införts efter 11 september och dels införa ny vettlös lagstiftning som rättfärdigar stater till vilka övergrepp som helst på medborgare.
 
Vi måste på något sätt ta tillvara på den möjlighet som chocken över det som hände i Paris i förra veckan givit oss, för att inse att vi måste vakna och gå framåt med utbyte och samarbete inom två områden: underrättelseverksamhet och försvar.
             SvD: Federica Mogherinis tal i EP 14/1


För övrigt förstår jag inte dem som tror att kampen och försvaret för yttrandefriheten är gemensam. De politiska kreaturen spelar taskig amatörteater och önskar de grundläggande fri- och rättigheterna åt helvete. Media försvarar enbart pressfriheten och ser gärna, som vi vet, att yttrandefriheten stryps helt. Medborgare världen över lever de facto i villfarelsen att alla för en gemensam kamp för en gemensam sak, men ack vad de bedrar sig.

 
"Marscherade för pressfrihet - rasar mot Charlie Hebdo"

Nej, jag tror med andra ord inte ett ögonblick på att Charlie Hebdo-händelserna vi fått oss beskrivna via mainstreammedia eller via de politiska kreaturen stämmer.

Bildkälla: WashingtonsBlog


*Anti-terrorlagarna är mycket vida, d.v.s. praktiskt taget vad som helst går att definiera som "terrorism" eller "uppsåt till". Anti-terrorlagarna står över de allmänna lagarna.
 
 
The Guardian: David Cameron pledges anti-terror law for internet after Paris attacks
EC: Fighting terrorism at EU level, an overview of Commission's actions, measures and initiatives
EC 7/1: Statement by President Juncker following the attacks on Charlie Hebdo premises
Euronews: EU anti-terror chief seeks air passenger register
Euronews: Brussels mulls fast track to pooling air passenger data
Politico: Holder urges more global cooperation to fight terrorism
FN: Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)
FN: Resolution 2195, 19/12 2014
FN: Resolution 2178, 24/9 2014
Riksdagen: Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
SvD: Militarisering av USA:s polis
Advokatsamfundet: Remissvar ang. förebyggande av terrorism 2009
Advokatsamfundet: Remissvar ang. bekämpande av terrorism 2008
WashingtonsBlog:  Governments Admit They Carry Out False Flag Terror

tisdag 13 januari 2015

Geopolitisk terroraktion

Otaliga nationella och europeiska självskattningsundersökningar har år efter år visat att tilltron till mainstreammedia, framför allt den tryckta pressen, är rekordlåg i såväl Sverige som Europa och globalt. Naturligtvis inget som är konstigt när mainstreammedia antagit rollen som politiskt korrekt megafon, uppfostrare och ren och skär desinformatör. Men inte nog med det - inom ramen för det globala åsikts- och propagandamonopolet har man dessutom ett eget rättssystem vilket medger att man agerar såväl domare som bödel gentemot dem som använder sig av sina lagstadgade, men kraftigt beskurna, åsikts- och yttrandefriheter.

Så långt kan vi säkert vara tämligen eniga, men frågan är om vi kan vara lika eniga när jag hävdar att människors tilltro till mainstreammedia de facto är avsevärt mycket högre än vad de själva tror och påstår. Well, jag är inte så säker på det...

När det gäller Charlie Hebdo ställer jag mig frågorna: 1) Vad vet jag? 2) Hur vet jag det? 3) Varför skall jag veta det? Well, jag besvarar frågorna med lätthet: 1) ingenting b) via mainstreammedia och via fria media som återger mainstremmedia 3) för att jag skall ropa på mer övervakning, ett NATO-medlemskap, ökad säkerhet och för att jag skall se jihadister/islamister i varenda buske och gathörn. Kort sagt, så skall jag och du bli rädda för allt från grannens katt till vår egen skugga.

Ser vi till de senaste 15-20 årens stora terrorevents modi operandi är det enkelt att placera in Charlie Hebdo-händelsen i kategorin geopolitisk terroraktion. D.v.s. inte i den kategori som har med försvarandet av våra lagstadgade och kringskurna fri- och rättigheter att göra. Charlie Hebdo-händelsen är inte en attack mot det fria ordet, yttrandefriheten, eller mot den s.k. demokratin.

Nej, låt mig prata till punkt! Jag säger inte att det inte har hänt, men jag säger absolut att det lönar sig att se på händelsen ur ett geopolitiskt perspektiv, och inte bara svälja det politisk-mediala etablissemangets "sanningar".

Kampen för världsherravälde tar sig de mest bisarra och bestialiska uttryck.Glöm därför inte den gyllene regeln som säger att allt är inte vad det ser ut att vara.

Om du inte orkar läsa artiklarna under länkarna, så tag dig åtminstone tid att läsa länkraderna här nedan.

Daily Mail: France, US uneasy bedfellows in quest for Iran nuclear deal
France24:  Hollande eyes end to Russia sanctions, rules out solo action in Libya
New York Times: French Leader Urges End to Sanctions Against Russia Over Ukraine
The Moscow Times: Hollande Calls for End to Russia Sanctions if progress in Ukraine
VoR: Russia Sends France Formal Inquiry on Non-Delivery of Mistral Warship
France24: French parliament votes to recognise Palestinian state
Reuters: French parliament votes for recognition of Palestinian state
IB Times: Hollande: France will not intervene in Libya
VoR: Hollande announced that his country will not unilaterally intervene in Libya
Radio france: Hollande: The Greeks are free to choose their own destiny
RT: European Parliament votes to recognize Palestine statehood 'in principle'
Die Welt: Germany warns against tougher sanctions on Russia

CNS-News: Norway to quit Libya operation by August
Times of Malta: Norway to quit Libya mission
Ice News: Norway to recognise Palestine if peace talks fail
Haaretz: Norway may recognize Palestinian state if peace process remains stalled
Wikipedia: 2011 Norway attacks

The Guardian: The Guardian Finally Starts to Report the Truth about Ukraine’s War
EU-parl: Sakharov Prize 2009 awarded to Memorial
Wikipedia: Oleg Orlov
Adderat: Tema fabrikation

onsdag 25 juni 2014

Nanopartiklar och metalloxider

Så ja, nu har EU-kommissionen fått det alibi man behövde för att i tysthet ändra på lagstiftningen gällande solskyddsprodukter, nanopartiklar och metalloxider. Det gäller att anpassa lagstiftningen efter storfinansens krav för att TTIP (Transatlantiska investerings- och partnerskapsavtalet) skall bli vattentätt.

Under gårdagen tapetserades svensk media med en ytterst lögnaktig TT-artikel i vilken det påstods att det nu finns bevis för att solskyddskrämer som kletas på barn ger dem skydd mot hudcancer längre fram i livet. Så är icke fallet, och om man som jag har tagit del av den artikel som beskriver studien, Modeling sunscreen mediated melanoma prevention in the laboratory opossum, som publicerats i tidskriften Pigment Cell & Melanoma, så skriver författarna att studien visar lovande resultat - vilket i sig är synnerligen anmärkningsvärt på grund av att det är en (extrem)kort studie - men inte mer.

Jag ifrågasätter givetvis hela studien, vilken utförts på tre grupper helt nyfödda opossum (en liten sydamerikansk pungråtta utan pung), vilka utsatts för 3 strålningsdoser (UVB) per vecka om 175 Joule per kvadratcentimeter* i 3 veckor (totalt 9 doser). Grupp 1 (174 st) utsattes för doserna helt utan kräm, grupp 2 (289 st) hade smorts in med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion utan solskyddsfaktor och grupp 3 (325 st) med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion solskyddsfaktor 15. Vid fyra månaders ålder rakades opossum-ungarna och i grupp 1 hade 14/174 (8%) ett antal s.k. nevi ("leverfläckar/födelsemärken"), i grupp 2 hade nevi utvecklats hos 16/289 (5,5%) och i grupp 3 hade 2/325 (0,6%) utvecklat nevi. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att människor har en "inbyggd" mekanism som reparerar skadade molekyler i DNA:t, medan opossum saknar densamma.

Med andra ord vare sig kan eller bör man dra några slutsatser av studien, särskilt med tanke på att de hud- och DNA-skador som orsakas av bl.a. metalloxider visar sig först efter en längre tid. Att blåsa upp studien i media som ett "bevis" för solskyddsprodukters effektivitet är att direkt orsaka människor skada. Om det görs på grund av monumental enfald eller ren illvillighet kan kvitta.

Förvånande är också att det "helt plötsligt" även dykt upp rapporter som tar upp att s.k. "solsprayer" innehåller nanopartiklar av titandioxid, vilka om de inhaleras kan orsaka lungskador. Detta har konstaterats för flera år sedan och man kan t.o.m. läsa några föråldrade, tveksamma rader om det på Läkemedelsverkets hemsida:
Djurstudier med livslång exponering av djuren har aktualiserat frågan om det finns risk för att titandioxid, speciellt i form av mycket små så kallade nanopartiklar, kan ge cancer. I studierna har tumörer uppstått när djuren fick andas in titandioxid.
Läkemedelsverket har tagit del av en kortfattad rapport från The International Agency for Research on Cancer (IARC) som är del av WHO, där titandioxid klassas som en potentiell carcinogen för människor.       
Eventuella hälsorisker med nanopartiklar, däribland titandioxid, i kosmetika utreds för närvarande av en vetenskaplig kommitté på EU-nivå. Kommittén förväntas komma med ett yttrande senare i år. Vad gäller läkemedel för utvärtes bruk inväntar Läkemedelsverket kommitténs yttrande innan en förnyad bedömning görs.           
Källa: Läkemedelsverket: Titandioxid och risk för cancer 

"Senare i år" betyder enligt Läkemedelsverket någon gång under 2007 . . . Sidan uppdaterades 2007-09-20.

Så, då kan ju jag komplettera Läkemedelsverkets bristande vakenhet med ett citat ur studien Nanoparticles – known and unknown health risks:
It has been shown that nanomaterials can enter the human body through several ports. Accidental or involuntary contact during production or use is most likely to happen via the lungs from where a rapid translocation through the blood stream is possible to other vital organs. On the cellular level an ability to act as a gene vector has been demonstrated for nanoparticles.
Källa: Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks

Vi fortsätter med det eminenta Läkemedelsverkets amatörmässiga "fakta":
Zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter är inte tillåtet inom EU, men används i produkter avsedda för andra marknader. En regeländring att tillåta zinkoxid som UV-filter är föreslagen men ännu inte genomförd.
Det är inte förbjudet att använda zinkoxid i kosmetiska produkter, men det är däremot ännu inte tillåtet att använda med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter enligt EU:s regelverk för kosmetiska produkter.
EU:s vetenskapliga kommitté SCCS har gjort utlåtanden om säkerheten för alla partikelstorlekar av zinkoxid använt som UV-filter (se länkar till höger).  De konstaterar att zinkoxid i nanoform eller icke-nanoform är säkert att använda i halt upp till 25% förutsatt att produkten inte riskerar att inhaleras. En regeländring är föreslagen enligt SCCS uttalande.
Regeländringen är dock inte genomförd, och kommer förmodligen inte att träda i kraft förrän i årsskiftet 2014/2015. Man får alltså inte använda zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter.
Källa: Läkemedelsverket: Särskilda innehållsämnen, zinkoxid  
Nej, man får inte använda zinkoxid som UV-filter, men det går utmärkt att tillsätta den cancerogena nanopartikelsmörjan i andra produkter.

Läkemedelsverket igen:

Vilka typer av nanomaterial finns det i kosmetiska produkter?

Det är huvudsakligen nanomaterial av metalloxider (titandioxid och zinkoxid) som förekommer i kosmetiska produkter.
Det finns ett flertal andra typer av nanomaterial som skulle kunna komma att användas i kosmetiska produkter (exempelvis metallpartiklar, kolnanostrukturer). 
Källa: Läkemedelsverket: Nanomaterial
Läkemedelsverket glömde f.ö. att tala om att även aluminiumoxid kan ingå i kosmetiska produkter, inkluderat solskyddsprodukter.

Vi irrar vidare i Läkemedelsverkets korridorer:
Förra året stoppade Läkemedelsverket 23 solkrämer som innehöll zinkoxid. Flera av dem marknadsfördes som solskydd för barn. Förbudet beror på att zinkoxid inte är godkänt som uv-filter inom EU, och att forskarna än så länge inte vet om små zinkoxidpartiklar tränger in i huden. Det kan finnas en risk att små partiklar i värsta fall kan klumpa ihop sig blodet och orsaka blodpropp.
Källa: Testfakta, juni 2010: Stora brister i solskyddskrämer
Jag vet inte om metalloxider eller nanopartiklar kan orsaka blodpropp, men det jag vet är att vi i dessa sammanhang bl.a. talar om cancerogena ämnen, fertilitetsproblem, neurologiska skador och förändringar i DNA.
Between 1% and 10% of some sunscreen ingredients are absorbed into the body through the skin.The absorption of the sunscreen ingredients into the skin does not occur instantaneously, but the sunscreen concentration in the deeper levels of the skin increases over time. For this reason the amount of time between the topical application of sunscreen and the end of the illumination period is an important parameter in experimental studies. Illumination of those sunscreen chromophores which have penetrated the stratum corneum amplifies the generation of ROS. 
          Wikpedia: Sunscreen ingredients penetrate the skin

 Och slutligen några rader om aluminiumoxid:
Being fairly chemically inert and white, aluminium oxide is a favored filler for plastics. Aluminium oxide is a common ingredient in sunscreen and is sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish.  
Källa: Wikipedia, Aluminium oxide
 Och i länksamlingen nedan återfinner du som vanligt material av olika innehåll och svårighetsgrad.

* I en studie som utförts vid en förskola i Stockholm anges att gränsen för att undvika cellskador hos barn i förskoleåldern går vid 200 Joule per kvadratmeter.

Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks Open access
Läkemedelsverket: Nanomaterial
Wikipedia: Aluminium oxide
Livsmedelsverket: EU-kommissionens förordning (115/2010) om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten PDF