torsdagen den 24:e april 2014

Näthat, nätstrid & SAP-elixir

RAYMAN & THENTES NÄTHATARE

Jag läste Sanna Raymans ledarblogg i SvD, Ja, det är journalisternas fel, och kan inte annat än dra på mun. Rayman diskuterar DN-skribenten och kultursnobben Jonas Thentes föraktfullt nedlåtande "kulturkrönika" i vilken han skenbart ägnar sig åt någon sorts självkritik i bästa Zbigniew Brzezinski-anda*. Jodå, det är "näthatarna" som psykoanalyseras; det, enligt Thente, "vidriga monster" som utgörs av en maktlös, obildad och felstavande underklass. Nåväl, Thente gör väl antagligen så gott han kan utifrån de få, men högfärdiga hjärnceller han har, men åstadkommer inte annat än föraktfull och förvirrad smörja. Tyvärr lär allt för många tolka Thentes text som en canossavandring och därför applådera den för att vara insiktsfull. 

Intressant vore om både Rayman och Thente definierade vilka de tycks vara helt ense om att ingå i kategorin "näthatare". Vilka är dessa "näthatare"? Är jag en "hatare" som i mina texter sänker t.ex. enfaldiga journalister, korrupta politiker, expropriationskåta mångfaldskramare, totalitarism, giriga globalister etc? Hmm, ja, antagligen är jag det, och särskilt med tanke på att Researchgruppen kartlagt mina kommentarsvanor i de fria medierna.

Well, såväl Rayman som Thente har, trots att de anser sig höra till det "mediala maktskiktet", totalt blundat för (denial?) medias allra värsta brott: att kategorisera människor, avpersonifiera dem, och sätta negativt värdeladdade etiketter på kategorierna.

Männen och kvinnorna med små påhugg, diversearbetarna, trisslottdrömmarna, långtids- och förtidspensionärerna, de arbetsmarknadspolitiskt åtgärdade med sina olönsamma företag, de lägsta tjänstemännen.
            DN: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst


Att den journalistiska måsflocken inte begriper att deras förbannade tilltag i allra högsta grad bidrar starkt till den allt mer föraktfulla människosyn som brer ut sig i Sverige - det kan jag förstå. Nyttiga idioter är just precis det - nyttiga idioter.

SvD: Ja, det är journalisternas fel
DN: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst
Adderat: Mattssons brunskjortor och Rings fittor
Adderat: Åsiktskontroll och politisk förföljelse
Adderat: Klonat mediahyckleri och avkodning


NÄTSTRID

Ett par ord som får mig att gå i spinn är de bedrägligt förtroendeskapande stakeholder och multistakeholder. Två uttryck som man möter i alla sammanhang där världens medborgare inte släpps in, och därifrån ingenting slipper ut. Symptomatiskt är också att utkomsten av alla dessa slutna och ofta globala sammanhang direkt påverkar just medborgarna, civilsamhället, vilket är en s.k. stakeholder - d.v.s. en intressent. Ett par av dessa för medborgare slutna och högst aktuella sammanhang är dels TTIP-förhandlingarna dit multistakeholders i form av regeringar, experter, multinationella företag, finansnekros, lobbyister etc. (ej medborgare) bjuds in, och kampen om makten över vår tids Jesus - Internet, dit multistakeholders (ej medborgare) bjuds in.

Well, vad som är i full gång nu är konferensen NET mundial i Brasilien, där diskussioner pågår mellan drygt 600 multistakeholders om vem som skall ha makten att kontrollera Internet, eller kanske ännu hellre: vem som skall ha den enväldiga makten att, när det behagar, korsfästa även denne Jesus. 

Sverige förespråkar en multistakeholder-modell som innebär att näringslivet (stålarna), tekniksamhället (kunnandet) och civilsamhället (fackförbund, organisationer etc.) skall vara makthavare, medan andra förespråkar stater, med det gravt inflammerade och korrupta FN som spindeln i nätet. Båda förslagen stinker och oavsett vilket av dem som segrar blir det lika illa för världens medborgare. Att det är grabbarna med stålarna som styr vet vi redan, de styr allting, och vi vet också att transparensen självfallet blir lika med noll.

Ett utdrag ur ett brev ställt till det inflammerade FN:s globala övervakningsorgan ITU:

We, the undersigned members of civil society, are deeply disappointed that at its June 2013 session, the ITU Council rejected proposals to open participation in the Council Working Group on International Internet-Related Public Policy Issues (CWG-Internet) to other stakeholders, including civil society.
Members of civil society submitted a proposal, endorsed by 41 organizations and individuals from all geographic regions that would have made possible civil society participation possible in CWG-Internet based on an improved Informal Experts Group (IEG) model, which enabled non-ITU members to contribute to the World Telecommunication Policy Forum (WTPF-13).
            Best Bits: Utdrag ur brev ställt till FN-organet ITU


 Nej, någon form av kritiskt "civilsamhälle" som åberopar demokrati, medbestämmande och transparens släpps inte in i den (snart) globala världsregeringens beslutsrum (bråttom bråttom, 2015 smäller det). Men det var det väl ingen som trodde heller, hoppas jag.

Läs det korta utdraget från Access beskrivning av ITU:
As an intergovernmental organization, decision-making at the ITU is made by governments. While there are opportunities for paid sector or associate memberships for non-governmental entities, facilitating some degree of participation including access to relevant documents, only the 193 Member States have the right to vote in all matters at the ITU. 
Because much of the ITU’s documentation is not public, it is difficult to have a full picture of where on the ITU’s agenda internet policy issues will surface, but we outline below the ITU meetings in 2014 we anticipate being most relevant to internet governance.
            Access: Mobilizing for global digital freedom


Just det, FN-inflammationen håller stilen: multistakeholders får ta del av handlingar och även delta under ITU:s slutna möten.

Här kan du läsa om hur lätt det är för lobbyisterna att köpa puckade EU-parlamentariker och -kommissionärer: Adderat: Potemkinkulisser

SR: Risk att det blir mer restriktivt och mindre öppet
Webbsida FN: International Telecommunication Union (ITU)
Webbsida: Global Commission on Internet Governance  (Calleponken Bildts baby, skapad vid WEF, Davos jan. 2014)
Webbsida: Internet Governance Forum
Webbsida: NET mundial
Webbsida: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Webbsida: Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Webbsida: Best Bits
Webbsida: Access

PTS ITU 2014 PDF


SAP-MÄRKT ELIXIR* IGEN

- Ånejånejånej - inte en gång till! Ytterligare ett SAP-märkt "kunskapslyft" där glada amatörer till studiecirkelledare på ABF, Vuxenskolan, NBV m.fl. och snabbuppstartade privata "kunskapsföretag" skall leka lärare och "rusta människor" till bland annat högskolebehörighet. Och gemensamt för alla dessa girigbukar, som fikar efter statliga medel, är att de säger sig "värna om människors personliga utveckling" och de "sätter individen i centrum". Jävla bedrägerier är vad det är.

Vi som fick äran att ta hand om dem som gått igenom det förra "kunskapslyftet"*, vilka på olika sätt erhållit högskole- och universitetsbehörighet, hade ingen aning om vad som väntade, men nog trodde många av oss att de "lyfta" skulle ligga åtminstone i nivå med de hel- och halvtaskigt utbildade gymnasieelever vi var vana vid, vilka, trots femmor i alla ämnen, inte visste vad statsministern hette, inte hade en aning om att SVT var statligt, som inte kunde formulera en mening, inte kunde läsa en busstidtabell och inte visste vad en fotnot var. Det blev mycket värre. Mycket, mycket, mycket värre.

Nu frestas du kanske tro att problemen berodde på de vuxna (35-55 år) som hade kunskapslyft sig, men så var inte fallet. De var utomordentligt goda och motiverade studenter som ofta fått en nytändning, och som visste att de klivit på högre studier av egen fri vilja, tog eget ansvar för studierna och kämpade på. Nej, det var de yngre kunskapslyftarna, dem som inte fostrats till att tänka självständigt vare sig hemma, på dagis eller i skolan, som var problemet.

Det är inte enbart den usla grund- och gymnasieskolan som bidragit till att högskole- och universitetsstudenters kunskapsnivåer ligger på motsvarande mellanstadienivå. SAP:s stora kunskapslyft 1997-2002 gjorde verkligen sitt till, och den i många avseenden uselt låga och sjunkande utbildnings- och kompetensnivån hos adjunkter och lektorer är förskräckande. Tyvärr logisk i och med att utbildnings- och kunskapsnivån hänger i hop, och sedan länge stadigt sjunker överlag.

SAP:s "vallöfte" om obligatorisk förskola från sex års ålder och obligatoriskt gymnasium skulle innebära att den nu nioåriga skolplikten förlängs till tolv år. Att detta knallröda, totalitära "vallöfte" hellre bör ses som ett "valhot" är förstås min personliga uppfattning. Men oavsett skolplikten förlängs till 12 år, 18 år, 25 år eller 35 år så är det innehåll, utformning och lärarkompetens som avgör - inte antalet år. Men det är logik, inte politik, och det är en jävla skillnad det.

Och du, det är ingen slump att hemundervisning är förbjudet i Sverige.

FN: Global education
AB: S miljardsatsar på vuxenutbildning
AB: Sverige är det enda landet i EU med en regeringschef som saknar akademisk utbildning och en finansminister som bara har grundskola.
AB: Alla skall med - till skolan
Webbsida: Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (ROHUS)
Webbsida: Hemundervisning
Riksdagen: Avslag på motion 2013/14:Ub323
UR: Hemundervisning förbjudet
Adderat: Draksådd


* Skallerormen Zbigniew Brzezinskis son, Mark Brzezinski, är USA:s ambassadör i Sverige.
* SAP-elixir = en och samma patentlösning till alla problem oavsett karaktär.
* Göran Persson satsade runt 6 miljarder på det första "kunskapslyftet" 1997-2002. 

måndagen den 21:e april 2014

Draksådd

- Tillbaka till flumskolan, skriker partiledare och utbildningsminister Jan Björklund (fp) i SvD apropå Migrationspartiet de givmildas* senaste idiotpåfund att kladda runt i läroplaner, betyg och att tidsstudera de få lärare* svensk skola har kvar.

Ursäkta mig, herr skolministern, men man kan inte gå tillbaka till det läge där man sedan decennier redan är. Om det nu inte är så att herr ministern rent av företagit sig att dryfta ett kvantmekaniskt tankeexperiment, d.v.s. huruvida det är möjligt eller ej att samtidigt både vara och återgå till att vara, och om det är möjligt att avgöra om det ena möjligen övergår till det andra och i så fall när. . . Men nej, jag håller inte för troligt att en enfaldig folkpartist med majorsgrad som gått i svensk flumskola klarar av dylika reflektioner, vilket även torde anses som bekräftat sett utifrån Björklunds karriärer: militären och politiken. Say no more . . .

I dagens SvD bjuder Cecilia Stegö Chiló, Sveriges mest kortvariga kulturminister med 10 dagar på posten, på en intervju med NATO-kramaren och utbildningsminister Barack Björkl . . . - sorry: Jan Björklund skall det vara . . . lätt att skriva fel numera, händer titt som tätt av någon anledning. Men det är väl det där papegoj-evangeliet Björklund hänvisar till i artikeln, om "frihet och demokrati"  (freedomanddemocracy freedomanddemocracy freedomanddemocracy etc.).

Nåväl, krigskramande skolmästare Björklund säger sig på 1970-talet (tänka sig . . .) ha drabbats av en uppenbarelse om att den svenska skolan körde i diket och att "kravlöshet och oordning"  gjorde sitt intåg. Tja, det är ingen hemlighet vad som hände och varför, och det är inte isolerat enbart till Sverige utan det är ett världsomspännande fenomen som började mer än hundra år tidigare*. När statsmakterna via massutbildning grep kontrollen över barnens socialisation var det kört; den globala kollektiva dumheten var målet.

Målet nåddes med råge redan för decennier sedan och den uppnådda effekten biter nu de makthungriga globalisterna hårt i stjärten enär befolkningar världen över har fördummats så ini helvete att det blivit ett globalt samhällsproblem. Förmågan att tänka nytt och innovativt är utraderad, all nyfikenhet och kreativitet är effektivt dödad och likaså människors initiativförmåga. Befolkningar som varken kan tänka brett, smalt eller ens begränsat är inte till någon nytta vare sig för egen del eller samhällets, men så blir det när högst ointelligenta men extremt manipulativa och baksluga globalister dikterar universella villkor utifrån egennytta. Den gamla, väl uttänkta planen om den kollektiva dumheten har alltså agerat bumerang och på returen smashat det globala etablissemanget rätt i plåten. Well well, som man sår får man skörda.

Över hälften av gymnasieeleverna i en svensk undersökning vet inte vad de ska betala om de får 15 procents rabatt på 720 kronor. Nu slår svenska forskare larm om dåliga matematikkunskaper.
Elevernas resultat när det gäller begrepp och enkla räkneoperationer är ungefär desamma i åttan som i sexan. Till och med under det första året på gymnasiet har hälften av eleverna problem med grundläggande beräkningar som de borde ha lärt sig under mellanstadiet.
          Hufvudstadsbladet, Finland: Svenska gymnasister kan inte 7x8+5

Nu till 10 000-kronorsfrågan: Vilka konsekvenser får det att gymnasister inte kan 7x8+5?

Svar: Att jag efter något decennium inte stod ut längre, utan sade upp min universitetstjänst*. På den nivån skall man inte lära ut småskolans ABC, och lära studenter att läsa, skriva och räkna. På den nivån skall man inte ha lärarstudenter som inte vet vad versaler, punkt- och kommatecken är eller hur de skall användas, inte heller skall man på den nivån ha journaliststudenter som aldrig läst en dagstidning. På den nivån skall man inte ha friståendekursare som ifrågasätter varför de skall begripa alla "svåra ord" i böckerna. På den nivån skall man inte heller ha "kollegor" som aldrig själva läst en bok, inte har någon akademisk examen, som inte vet vad en kursplan är. Inte heller skall man ha "kollegor" som inte vet vad en "fakultet" är, som betygsätter utifrån om de "gillar" en student eller ej, som godkänner studenter utan examination, och som struntar i att utvärdera kurser. Jag skulle kunna fortsätta att rada upp helvetiska exempel i all jävla oändlighet, men jag är övertygad om att du har fattat grejen.

Nu till 100 000-kronorsfrågan: Vet jag hur man skall lösa problemen i skolan?

Svar: Ja.

Huruvida jag ägnade mig åt samhällsnytta eller egennytta när jag för flera år sedan sade upp min tjänst kan jag inte svara på, men det var antagligen 50/50. Ingen kan vända en enorm oljetanker ensam - särskilt inte om makten inte vill ha den vänd.


HBL: Svenska gymnasister kan inte 7x8+5
SvD: Låga mattekunskaper sänker nivån på högskolan
DN: Matteras på KTH och Chalmers
SvD: MP: Nationella proven ska utvärderas
SvD: Ingen reträtt för Björklund
DN:  Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet
SvD: Lärarnas röster hörs inte i skoldebatten
Regeringen: Strategi för Sveriges samarbete med Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation 2014-2017 PDF
UN Chronicle: Vol. No 4 2013: Education
Adderat: Den globala, kollektiva dumheten
Adderat: Det stora bedrägeriet
 
 
* Yrkestiteln "lärare" är i extremt många fall en grav eufemism 
* Migrationspartiet de givmildas webbplats
* Folkskolans införande 1842
* Universitet och högskola är två skilda saker, men det har kletats ihop till en sorts kombinerad röra eftersom s.k. programstudenter (yrkesutbildningar) ger mycket mycket högre studentpeng. Fristående kurser (teoretiska) ger bara nålpengar. Men det är en del av strategin att kväva det breda tänkandet till förmån för yrkesslavar.
 
* Rent allmänt: Folkpartiet liberalerna gick år 1994 till riksdagsval på det fullständigt rubbade vanvettsförslaget att varje unge skulle ha en egen dator i skolan.


torsdagen den 17:e april 2014

Unioner, Ukraina, och NATO

Efter en tids bortavaro kan jag konstatera att Ryssland har invaderat vare sig Sverige, Finland eller Estland, och inget annat land heller för den delen. Men det var det nog ingen vettig människa som trodde skulle ske - förutom alla de politiska och militära mörkermänniskor som önskade att just det skulle ske, och har gjort sitt bästa för att det skulle inträffa.

Det första man läser är en synnerligen rubbad ledare i SvD av ryssofoben nummer ett, neoliberalen Anders Åslund, mannen som tillsammans med Jeffrey Sachs totalhavererade och sänkte den ryska ekonomin och släppte lös IMF innanför gränserna. Chock-terapin, som den kallades, fungerade precis som vanligt; allt som gick att privatisera privatiserades, priserna flög i taket och folk svalt ihjäl - allt i syfte att skapa en stark, rysk finansnekros samt att ta kontrollen över den ryska ekonomin. Att folk svalt till döds fnös Åslund bara åt, vilket är helt normalt för sådana som han, d.v.s. vandrande kalkylblad utan förmåga till tänkande.

Nå, i ledaren spyr Anders Åslund över Putin och hävdar att hans "regim är illegitim" och att han nu svär och gnisslar tänder över Ukrainas "demokratiska genombrott". Men medge att följande uttalande av Åslund nästan är värt att rama in, hysteriskt roligt som det är:

Genom sin europeiska orientering är Ukraina förlorat för Putins neoimperialistiska älsklingsprojekt, den Euroasiatiska unionen.
            SvD: Putins val: att destabilisera eller invadera Ukraina

- Hahaha, detta sagt av en man som är fullständigt insatt i den globala unionsindelningen, av vilka den europeiska, nordamerikanska, sydamerikanska, afrikanska, euroasiatiska m.fl. dels är på plats, under formering, och dels även de i så fall bör benämnas "neoimperialistiska".


För Ukrainas del så återstår att se vad den av USA och EU installerade låtsasregeringen skall ta sig för. Efter dagens Genevesamtal lät Sergey Lavrov i en presskonferens meddela att samtliga parter skall avstå från våld, hotelser och provokationer, samt att (den av EU och fr.a. USA anstiftade) "krisen" i Ukraina måste lösas av ukrainarna själva. Nästa presskonferens hölls av USA:s affischpojke John Kerry, flankerad av en tryckt Cathy Ashton, vilken lät oss förstå att det obligatoriska evangeliet "freden och demokratin" i fortsättningen skulle råda i Ukraina. Kerry morrade också hotfullt att Ryssland skulle hålla sig på mattan och att USA och EU - via skämtorganisationen OSCE - absolut skulle hålla ögonen på den ryslige Putin så att denne uppfyllde sina åtaganden. Inte ett ord om USA och EU:s åtaganden. Tänka sig  . . .

Ironiskt nog betonade affischpojken Kerry hotfullt att överenskommelserna nedtecknats och signerats, men att ingenting var värt något om inte Ryssland följde upp det skrivna med handlingar. Gott så, då förväntar vi oss att USA omedelbart följer den internationella lag från 1947 som säger att USA inte får hindra eller på annat sätt obstruera gällande internationella FN-sändebud som skall anträda det internationella territorium, enklaven, där FN-skrapan står i New York. Alltså skall USA häva inreseförbudet för Irans FN-sändebud Hamid Aboutaleb.

Well, vad USA:s privata armé, mordmaskinen NATO:s representanter, har att säga om det nya "deal" som beslutats angående Ukraina vet jag inte. Men under gårdagen levererade NATO:s europaboss, den ständigt leende farfarstypen Philip M. Breedlove, påhejad av Anders Fogh Rasmussen, att lusa ned Europa och Medelhavet med ännu fler luft-, sjö-, och landtrupper på grund av "den ryska aggressionen".

Nej tack till fler NATO-trupper runt vår glob, och nej tack till de amerikanska trupper som härjar i 156 länder, inkluderat Sverige. Det finns banne mig inte en kvadratkilometer på jorden som är fredad från någon form av mordisk trupp, redo att skapa evangelier om "fred, frihet och demokrati" till den husse som blåser till anfall.


Map of NATO affiliations in Europe:

A map of Europe with countries in blue, cyan, orange, and yellow based on their NATO affiliation.
Wikipedia

Klickbara länkar:
   Global Partners

Map of NATO partnerships globally:

A world map with countries in blue, cyan, orange, yellow, purple, and green, based on their NATO affiliation.
Wikipedia

Klickbara länkar:
   Global Partners
Källa: Eurotrib (årtal okänt)
Källa: Ob Rag


Javisstja, FN:s vice generalsekreterare, den svenske mörkermannen Jan Eliasson är rädd för ett nytt "kalla kriget" och förespråkar "globala lösningar" (what else...) och "mer diplomati".


Telegram: NATO ups military presence amid Russian threat
SVT: John Kerry: Settlement of Ukraine in Geneva (in english)
RT: Lavrov: Russia, US, EU, Ukraine agree on de-escalation roadmap
CBS News: Diplomats agree on way to ease tensions in Ukraine
SvD: Eliasson varnar för spricka mellan öst och väst
SvD: Putins val: att destabilisera eller invadera Ukraina

NATO: NATO on duty
Wikipedia: NATO-presence worldwide
Wikipedia: Wars involving NATO
U.S. Department of defense: Joint Vision 2020 Emphasizes Full-spectrum Dominance
Wikipedia: Military operations involving NATO
Vetfriends: How many US troops are overseas? Interaktiv karta, siffror per 31/12 2012
Wikipedia:United States military deployments
Wikipedia: List of United States military bases

torsdagen den 3:e april 2014

Organisationen Ukrainska Nationalister - OUN

Jag läste på Voice of Russia att det ryska försvarsministeriet hävt hemligstämplingen av och publicerat originaldokument rörande ukrainska nationalistorganisationer och dess verksamheter under andra världskriget. Handlingarna som omfattar en mängd olika dokument, PM, meddelanden och rapporter inkluderar även konkreta bevis om uppkomsten och utvecklingen av den nationalistiska rörelsen i Ukraina. Handlingarna redogör även för rörelsens samarbete med nazisterna, om dess väpnade grupper, taktiken mot Röda Armén, samt de grymheter som de civila utsattes för.

Dokumenten är författade bl.a. av officerare i Röda Armén och av ledare för den ukrainska partisanrörelsen och de publicerades dels som HTML, dels som PDF på ministeriets webbplats den 3 april 2014. Syftet med publiceringen är framför allt att undvika historieförfalskning. 

Den som är intresserad av dokumenten och som kan läsa ryska kan ta del av handlingarna här. Direktlänkar finns även i sammanställningen nedan.http://mil.ru/files/files/una.html
HTML
http://function.mil.ru/files/morf/una.pdf
PDF
 

VoR: Russian Defense Ministry posts declassified WWII docs on Ukrainian nationalists' activities on its website 
       
Ryska Försvarsministeriet: Nyhetssidan
Dokumenten som HTML  
Dokumenten som PDF

Försvarsministeriet har även länkat till:
Wikipedia: Организация украинских националистов
Wiki eng. version: Organization of Ukrainian Nationalists

söndagen den 30:e mars 2014

Turkisk korruption och anstiftan

Jag hittade en transkribering av det på YouTube läckta samtalet mellan Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoğlu, bossen för den turkiska säkerhetstjänsten Hakan Fidan och den militäre chefen Yasar Güler, m.fl. Om transkriberingen är korrekt, vilket jag i nuläget utgår ifrån, är det bara att konstatera att samtalet är ytterst besvärande, men alls icke förvånande - åtminstone inte för dem som avvisat mainstreammedias notoriska lögner om händelserna i Syrien och Carl Bildts eviga mantran om det "demokratiska" Turkiet.

Inte undra på att den diktatoriska, svårt korrumperade marionetten, premiärminister Recep Tayyip Erdoğan utgör sitt eget lilla lågtrycksområde och sprider åska, hagel och drivis omkring sig. . . Dock må världen se till att Erdoğan inte sprider något dödligare än dåligt väder i sin omgivning, som t.ex. missiler:

I'll send 4 men from Syria, if that's what it takes. I'll make up a cause of war by ordering a missile attack on Turkey; we can also prepare an attack on Suleiman Shah Tomb if necessary.
            Hakan Fidan, chef för den turkiska säkerhetstjänsten. I: IB Times


Full transcript (translated by @castizbey):

Ahmet Davutoğlu:
"Prime Minister said that in current conjuncture, this attack (on Suleiman Shah Tomb) must be seen as an opportunity for us."

Hakan Fidan:
"I'll send 4 men from Syria, if that's what it takes. I'll make up a cause of war by ordering a missile attack on Turkey; we can also prepare an attack on Suleiman Shah Tomb if necessary."

Feridun Sinirlioğlu:
"Our national security has become a common, cheap domestic policy outfit."

Yaşar Güler:
"It's a direct cause of war. I mean, what're going to do is a direct cause of war."

--------
FIRST SCREEN:

Ahmet Davutoğlu: I couldn't entirely understand the other thing; what exactly does our foreign ministry supposed to do? No, I'm not talking about the thing. There are other things we're supposed to do. If we decide on this, we are to notify the United Nations, the Istanbul Consulate of the Syrian regime, right?

Feridun Sinirlioğlu: But if we decide on an operation in there, it should create a shocking effect. I mean, if we are going to do so. I don't know what we're going to do, but regardless of what we decide, I don't think it'd be appropriate to notify anyone beforehand.

Ahmet Davutoğlu: OK, but we're gonna have to prepare somehow. To avoid any shorts on regarding international law. I just realised when I was talking to the president (Abdullah Gül), if the Turkish tanks go in there, it means we're in there in any case, right?

Yaşar Güler: It means we're in, yes.

Ahmet Davutoğlu: Yeah, but there's a difference between going in with aircraft and going in with tanks...

SECOND SCREEN:

Yaşar Güler: Maybe we can tell the Syrian consulate general that, ISIL is currently working alongside the regime, and that place is Turkish land. We should definitely...

Ahmet Davutoğlu: But we have already said that, sent them several diplomatic notes.

Yaşar Güler: To Syria...

Feridun Sinirlioğlu: That's right.

Ahmet Davutoğlu: Yes, we've sent them countless times. Therefore, I'd like to know what our Chief of Staff's expects from our ministry.

Yaşar Güler: Maybe his intent was to say that, I don't really know, he met with Mr. Fidan.

Hakan Fidan: Well, he did mention that part but we didn't go into any further details.

Yaşar Güler: Maybe that was what he meant... A diplomatic note to Syria?

Hakan Fidan: Maybe the Foreign Ministry is assigned with coordination...

THIRD SCREEN:

Ahmet Davutoğlu: I mean, I could coordinate the diplomacy but civil war, the military...

Feridun Sinirlioğlu: That's what I told back there. For one thing, the situation is different. An operation on ISIL has solid ground on international law. We're going to portray this is Al-Qaeda, there's no distress there if it's a matter regarding Al-Qaeda. And if it comes to defending Suleiman Shah Tomb, that's a matter of protecting our land.

Yaşar Güler: We don't have any problems with that.

Hakan Fidan: Second after it happens, it'll cause a great internal commotion (several bombing events is bound to happen within). The border is not under control...

Feridun Sinirlioğlu:I mean, yes, the bombings are of course going to happen. But I remember our talk from 3 years ago...

Yaşar Güler: Mr. Fidan should urgently receive back-up and we need to help him supply guns and ammo to rebels. We need to speak with the minister. Our Interior Minister, our Defense Minister. We need to talk about this and reach a resolution sir.

Ahmet Davutoğlu: How did we get special forces into action when there was a threat in Northern Iraq? We should have done so in there, too. We should have trained those men. We should have sent men. Anyway, we can't do that, we can only do what diplomacy...

Feridun Sinirlioğlu: I told you back then, for God's sake, General, you know how we managed to get those tanks in, you were there.

Yaşar Güler: What, you mean our stuff?

Feridun Sinirlioğlu: Yes, how do you think we've managed to rally our tanks into Iraq? How? How did we manage to get special forces, the battalions in? I was involved in that. Let me be clear, there was no government decision on that, we have managed that just with a single order.

FOURTH SCREEN:

Yaşar Güler: Well, I agree with you. For one thing, we're not even discussing that. But there are different things that Syria can do right now.

Ahmet Davutoğlu: General, the reason we're saying no to this operation is because we know about the capacity of those men.

Yaşar Güler: Look, sir, isn't MKE (Mechanical and Chemical Industry Corporation) at minister's bidding? Sir, I mean, Qatar is looking for ammo to buy in cash. Ready cash. So, why don't they just get it done? It's at Mr. Minister's command.

Ahmet Davutoğlu: But there's the spot we can't act integratedly, we can't coordinate.

Yaşar Güler: Then, our Prime Minister can summon both Mr. Defence Minister and Mr. Minister at the same time. Then he can directly talk to them.

Ahmet Davutoğlu: We, Mr. Siniroğlu and I, have literally begged Mr. Prime Minster for a private meeting, we said that things were not looking so bright.

FIFTH SCREEN:

Yaşar Güler: Also, it doesn't have to be a crowded meeting. Yourself, Mr. Defence Minister, Mr. Interior Minister and our Chief of Staff, the four of you are enough. There's no need for a crowd. Because, sir, the main need there is guns and ammo. Not even guns, mainly ammo. We've just talked about this, sir. Let's say we're building an army down there, 1000 strong. If we get them into that war without previously storing a minimum of 6-months' worth of ammo, these men will return to us after two months.

Ahmet Davutoğlu: They're back already.

Yaşar Güler: They'll return to us, sir.

Ahmet Davutoğlu: They've came back from... What was it? Çobanbey.

Yaşar Güler: Yes, indeed, sir. This matter can't be just a burden on Mr. Fidan's shoulders as it is now. It's unacceptable. I mean, we can't understand this. Why?

SIXTH SCREEN:

Ahmet Davutoğlu: That evening we'd reached a resolution. And I thought that things were taking a turn for the good. Our...

Feridun Sinirlioğlu: We issued the MGK (National Security Council) resolution the day after. Then we talked with the general...

Ahmet Davutoğlu: And the other forces really do a good follow up on this weakness of ours. You say that you're going to capture this place, and that men being there constitutes a risk factor. You pull them back. You capture the place. You reinforce it and send in your troops again.

Yaşar Güler: Exactly, sir. You're absolutely right.

Ahmet Davutoğlu: Right? That's how I interpret it. But after the evacuation, this is not a military necessity. It's a whole other thing.

SEVENTH SCREEN

Feridun Siniroğlu: There are some serious shifts in global and regional geopolitics. It now can spread to other places. You said it yourself today, and others agreed... We're headed to a different game now. We should be able to see those. That ISIL and all that jazz, all those organisations are extremely open to manipulation. Having a region made up of organisations of similar nature will constitute a vital security risk for us. And when we first went into Northern Iraq, there was always the risk of PKK blowing up the place. If we thoroughly consider the risks and substantiate... As the general just said...

Yaşar Güler: Sir, when you were inside a moment ago, we were discussing just that. Openly. I mean, armed forces are a "tool" necessary for you in every turn.

Ahmet Davutoğlu: Of course. I always tell the Prime Minister, in your absence, the same thing in academic jargon, you can't stay in those lands without hard power. Without hard power, there can be no soft power.

EIGTH SCREEN

Yaşar Güler: Sir.

Feridun Sinirlioğlu: The national security has been politicised. I don't remember anything like this in Turkish political history. It has become a matter of domestic policy. All talks we've done on defending our lands, our border security, our sovereign lands in there, they've all become a common, cheap domestic policy outfit.

Yaşar Güler: Exactly.

Feridun Siniroğlu: That has never happened before. Unfortunately but...

Yaşar Güler: I mean, do even one of the opposition parties support you in such a high point of national security? Sir, is this a justifiable sense of national security?

Feridun Sinirlioğlu: I don't even remember such a period.

NINTH SCREEN:

Yaşar Güler: In what matter can we be unified, if not a matter of national security of such importance? None.

Ahmet Davutoğlu: The year 2012, we didn't do it 2011. If only we'd took serious action back then, even in the summer of 2012.

Feridun Sinirlioğlu: They were at their lowest back in 2012.

Ahmet Davutoğlu: Internally, they were just like Libya. Who comes in and goes from power is not of any importance to us. But some things...

Yaşar Güler: Sir, to avoid any confusion, our need in 2011 was guns and ammo. In 2012, 2013 and today also. We're in the exact same point. We absolutely need to find this and secure that place.

Ahmet Davutoğlu: Guns and ammo are not a big need for that place. Because we couldn't get the human factor in order...

Fredrik Reinfeldt, with hat
De är inte bara lika som bär på insidan, utan även på utsidan. Reinfeldt till vänster och Erdogan till hö . . . nej, vänta nu. Hmm . . .  - Äh, skit samma vem som är vem - de är lika jävliga bägge två.


International Business Times: Turkey YouTube Ban: Full Transcript of Leaked Syria 'War' Conversation Between Erdogan Officials
Press TV: Erdogan seeks domestic support through Syria war
Reuters: Turkey calls Syria security leak 'villainous,' blocks YouTube
Times of India: Recep Tayyip Erdogan: Turkish strongman under corruption cloud
SGC News: This is Why Turkey Blocked Youtube - Leaked Audio With Full Transcript
Zeit Online: Erdoğan: Jag är staten
Expressen: Ödesval i Turkiet för premiärministern
Business Insider: This Is The Ottoman Tomb That Turkish Officials Discussed Entering Syria To Defend